Zarząd Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2

ogłasza nabór na stanowisko:
ZASTĘPCA ORDYNATORA
w Oddziale Pediatrycznym

WYMAGANIA:
wykształcenie wyższe-specjalista pediatra,
co najmniej 5-letni staż pracy,
dyspozycyjność, zaangażowanie w pracy, komunikatywność.

Warunki płacy i pracy do indywidualnego uzgodnienia, tel.: (32) 7795909. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Zarządu Szpitala ul. W. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska lub wysłanie ich na adres e-mail: sekretariat@szpitalruda.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie: www.szpitalruda.pl”