Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Zamówień Publicznych

Inspektor/specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Opis stanowiska:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne

 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, sporządzanie i wysyłanie korespondencji z wykonawcami, sporządzanie protokołów postępowań, opracowywanie i zamieszczanie ogłoszeń dot. postępowań

 • ocena formalno – prawna składanych ofert, weryfikacja kompletności i prawidłowości dokumentacji ofertowej, składanej przez wykonawców

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe

 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi poparta rocznym doświadczeniem w pracy na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych, stresowych i rozwiązywania problemów

 • komunikatywność, samodzielność

 • obsługa komputera

 • mile widziane wykształcenie prawnicze

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia : życiorys i list motywacyjny

prosimy składać lub przesłać na adres

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Logistyki

ul. Wincentego Lipa 2

41-706 Ruda Śląska

lub na adres e-mail: jwojciuch@szpitalruda.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 779 59 07