Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Z powodu znacznie rosnącej zapadalności na schorzenia przewodu pokarmowego, a w szczególności choroby nowotworowe w 1996 roku w ramach Oddziału Internistycznego utworzono 24 łóżka gastroeneterologiczne.

W 2005 roku istniejący Oddział został przekształcony w Oddział Gastroenterologii z łóżkami internistycznymi dla potrzeb Szpitala i miasta. W tym też roku we wrześniu w ramach Oddziału powstał Pododdział Chemioterapii Onkologicznej, który prowadzi leczenie onkologiczne (cykle chemioterapii) dla wszystkich pacjentów naszego Miasta z chorobami nowotworowymi. Ponadto Pododdział ten umożliwia kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania dla chorych wcześniej diagnozowanych i leczonych chirurgicznie w tutejszym Szpitalu.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do szkolenia lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych. Oddział prowadzi szeroki wachlarz badań diagnostycznych obejmujących wszystkie schorzenia internistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby oraz trzustki. sala chorych Oddział posiada nowoczesny sprzęt endoskopowy i sterylizacyjny, dzięki któremu prowadzi diagnostykę chorób przewodu pokarmowego, a w sytuacjach koniecznych zabiegi lecznicze, np. tamowanie krwawień. Dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej każdy pacjent Oddziału otoczony jest fachową opieką medyczną. Ciepła i życzliwa atmosfera panująca na Oddziale daje choremu pełne poczucie bezpieczeństwa.

Oddział powiązany jest z:

  1. Poradnią Gastroenterologiczną
  2. Pracownią Endoskopii

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych.

Komórki powiązane

  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Pracownia Endoskopii

Diagnostyka i leczenie schorzeń skóry.

Zabiegi z zakresu promieniolecznictwa (naświetlania).

Zabiegi z zakresu elektrochirurgii.

Specjaliści w zakresu dermatologii i wenerologii:

  1. Jawiszczok Sonia- lekarz dermatolog i wenerolog;
  2. Franiczek- Pieniążek Dagmara- lekarz specjalista dermatologii i wenerologii, medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej.

   32 344 07 78
Godula, Pawilon F, 2 piętro

Ordynator

Oddziałowa

  Oddział w liczbach

LEKARZE
PIELĘGNIARKI
ŁÓŻKA 24
PACJENCI ROCZNIE