Oddział Neurologiczny
Oddział Udarowy

Godula, Pawilon D, 1 piętro

dr n. med. Janusz Kwieciński
dr n. med. Janusz KwiecińskiOrdynator
Joanna Gąsior
Joanna GąsiorPielęgniarka Oddziałowa
Oddział posiada 16 łóżek, dysponuje również salą intensywnego nadzoru neurologicznego. Oddział zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie neurologii oraz z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego. W Oddziale pracuje wysoko wyspecjalizowany personel: lekarze specjaliści z zakresu neurologii, pielęgniarki, pielęgniarz, ratownik medyczny, opiekunki medyczne, logopeda, psycholog oraz rehabilitanci. Personel naszego Oddziału ustawicznie wzbogaca i odświeża swoją wiedzę merytoryczną na sympozjach, konferencjach, kursach i warsztatach. Wdraża procedury w oparciu o standardy Unii Europejskiej. W ramach programu specjalizacyjnego z neurologii szkolimy również 1 rezydenta.
W Oddziale Neurologii i Udarowym działa Pracownia USG, gdzie wykonuje się badania przepływu krwi w tętnicach szyjnych i śródczaszkowych metoda Dopplera dla pacjentów hospitalizowanych w wym. Oddziałach. W Oddziale Udarowym wykonujemy wysokospecjalistyczną procedurę – leczenia tromboliczne pacjentów z udarem niedokrwiennym, przy spełnieniu określonych kryteriów kwalifikacyjnych. Obecnie kilkanaście procent chorych z udarem mózgu leczonych jest trombolicznie. Odsetek ten systematycznie wzrasta. Prowadzimy również stale rozwijającą się Poradnię Stwardnienia Rozsianego, w której w ramach programu lekowego I stopnia leczonych jest 30-35 chorych. Korzystamy z wielospecjalistycznych konsultacji celem zagwarantowania pacjentowi kompleksowego i jak najwyższego poziomu usług medycznych w naszych Oddziałach. Oddział Neurologii i Oddział Udarowy ściśle współpracują z: Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ligocie, Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, Oddziałem Onkologii w WSS nr 4 w Bytomiu, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, aby zapewnić kompleksową opiekę specjalistyczną po wypisie pacjenta ze Szpitala. Zarówno Oddział Neurologiczny jak i Udarowy powiązane są z następującymi komórkami: Poradnią Neurologiczną, Pracownią EEG i EMG oraz Pracownią Dopplerowską.