Czy trzeba być ubezpieczonym ?

Nie - każdy może skorzystać z komercyjnych usług Szpitala

W jakich godzinach można korzystać z oferty Szpitala?

Szpital dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne ?

Zasady ochrony danych osobowych opisane są tutaj

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. informuje o możliwości wykonania diagnostyki w ramach świadczeń płatnych.

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych Badania elektromiograficzne

Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa  za badanie [zł]
1 badanie jednego nerwu

( przewodzenie we włóknach czuciowych i ruchowych nerwu obwodowego z falą F)

60,00
2 badanie jednej kończyny dwa nerwy:

( np. jednostronne badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka, zespołu rowka nerwu łokciowego, uszkodzenia nerwu promieniowego, nerwu strzałkowego, zespołu cieśni stępu)

100,00
3 badanie dwóch kończyn 180,00
4 splot barkowy 180,00
5 nerw twarzowy 130,00
6 badanie w kierunku polineuropatii 220,00
7 badanie pierwszego mięśnia 100,00
badanie kolejnego mięśnia 60,00
8 próba miasteniczna (dwa układy nerw-mięsień) 130,00
9 próba tężyczkowa 100,00
10 wzrokowe potencjały wywołane 100,00

Cennik badań laboratoryjnych (pobierz cennik)

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych
Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia TK

Wynik badania obejmuje płytę
CD oraz opis badania

Badanie Cena
TK Mózgowia 250,00 + kontrast
Perfuzja TK mózgowia 600.00
TK twarzoczaski + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK zatok obocznych nosa + rekonstrukcja 3D 250,00 + kontrast
TK oczodołów + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK krtani + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK ucha środkowego + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK przysadki mózgowej + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK tkanek miękkich szyi + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
HRCT klatki piersiowej 250,00
TK klatki piersiowej + rekonstrukcja 3D 300,00 + kontrast
TK klatki piersiowej z opcją naczyniową 400,00 + kontrast
TK jamy brzusznej 350,00 + kontrast
TK jamy brzusznej trójfazowa 400,00 + kontrast
TK miednicy mniejszej 350,00 + kontrast
TK kości i stawów + rekonstrukcja 3D 300,00
TK kręgosłuba (jeden odcinek) + rekonstrukcja 3D 300,00
Angio – CT tętnic dogłowowych 500,00
Angio – CT koła Willisa 500,00
Angio – CT aorty piersiowej 500,00
Angio – CT aorty brzusznej 500,00
Angio – CT całej aorty 600,00
Angio – CT tętnic nerkowych i nerek 500,00
Angio – CT tętnic biodrowych, udowych i podkolanowychh 600,00
Angio – CT aorty brzusznej, tętnic biodrowych i udowych 700,00
Angio – CT tętnic wieńcowych 800,00
Badanie serca czynnościowe 800,00
Ocena zwapnień w naczyniach wieńcowych (Ca-Scoring) 250,00
Kolonografia TK 500,00
Bronchonoskopia TK 400,00
Badania TK w urazach wielonarządowych 500,00
Sedacja pacjenta przez anestezjologa 150,00
Kontrast niskoosmolarny do 50ml 80,00
Kontrast niskoosmolarny powyżej 50ml 160,00
Dodatkowa dokumentacja na kliszy (1 film) 15,00
Dodatkowa dokumentacja na kliszy CD 15,00
Kontrast doustny 30,00

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych
Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia USG

Badanie Cena
USG Doppler kolorowy tętnic szyjnych 100,00
USG Doppler kolorowy tętnic dolnej połowy ciała 120.00
USG Doppler kolorowyżył dolnej połowy ciała 120.00
USG przeglądowe jamy brzusznej 60.00
USG tarczycy 50.00
USG szyi 60.00
USG ślinianek 50.00
USG piersi 60.00
USG jednej okolicy anatomicznej np. dołów pachwinowych 50.00

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia RTG

Wynik badania obejmuje płytę CD oraz opis badania

Rodzaj Badania Cena
RTG klatki piersiowej P-A lub A-P 40.00
RTG klatki piersiowej boczne 40.00
RTG klatki piersiowej P-A i boczne 50.00
RTG klatki piersiowej P-A i boczne z kontrastem w przełyku 65.00
RTG celowane siodełka tureckiego 40.00
RTG przeglądowe czaszki (2 projekcje) 50.00
RTG żuchwy 40.00
RTG stawów skroniowo-żuchwowych (2 projekcje) 50.00
RTG kanałów nerwów wzrokowych wg Rhese (oczodoły)(2 projekcje) 50.00
RTG transorbitalne piramid 40.00
RTG uszu (2 projekcje) 50.00
RTG zatok przynosowych 40.00
RTG nosa 40.00
RTG kręgosłupa szyjnego A- P i boczne 50.00
RTG celowane na C1 i C2 A-P i boczne 50.00
RTG kręgosłupa piersiowego (2 projekcje) 50.00
RTG kręgosłupa lędźwiowego (2 projekcje) 50.00
RTG kości krzyżowej i ogonowej (2 projekcje) 50.00
RTG miednicy lub stawów biodrowych A-P 40.00
RTG stawów krzyżowo-biodrowych 40.00
RTG mostka (1 projekcja) 40.00
RTG obojczyka 40.00
RTG łopatki (1 projekcja) 40.00
RTG obręczy barkowej (1 projekcja) 40.00
RTG kości ramieniowej (2 projekcje) 50.00
RTG przedramienia (2 projekcje) 50.00
RTG nadgarstka (2 projekcje) 50.00
RTG porównawcze rąk 40.00
RTG ręki lub stopy (2 projecje) 50.00
RTG rąk lub stóp (4 projekcje) 70.00
RTG kości udowej (2 projekcje) 50.00
RTG stawu kolanowego (2 projekcje) 50.00
RTG stawów kolanowych A-P i boczne (4 projekcje) 70.00
RTG podudzia (2 projekcje) 50.00
RTG stawu skokowego (2 projekcje) 50.00
RTG kości piętowej (1 projekcja) 40.00
RTG dłoni – wiek kostny 40.00
RTG palca (2 projekcje) 50.00
RTG celowane na szczyty płuc 40.00
RTG przeglądowe jamy brzusznej 40.00
Pasaż przewodu pokarmowego 100.00
Urografia dorosłych 190.00
Urografia u dziecka 190.00
Dodatkowa dokumentacja na kliszy 15.00
Dodatkowa dokumentacja na płycie CD 15.00
Opis badania wykonanego w innej pracowni RTG 30.00

Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie gastroenterologii

Rodzaj Badania Cena
Konsultacja gastroenterologiczna 100.00
Panendoskopia diagnostyczna (cena nie zawiera ceny
za pobranie wycinków i za badanie histopatologiczne)
170.00
Kolonoskopia diagnostyczna (cena nie zawiera ceny z
a pobranie wycinków i za badanie histopatologiczne)
400.00
Znieczulenie ogólne dożylna do badania kolonoskopowego 300.00
Badanie histopatologiczne (cena za pobranie wycinków i wykonanie badania z jednego miejsca) 50.00
Badanie cytologiczne (cena za pobranie wycinków i wykonanie badania z
jednego miejsca)
50.00

Cennik płatnych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii udzielanych w ramach Poradni Kardiologicznej

Rodzaj Świadczenia – Pakiet Pojedyńczy Cena
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG 120.00
 Kontrola i programowanie rozrusznika serca  100.00
Badanie echokardiograficzne serca 100.00
Badanie holterowskie EKG 100.00
Badanie holterowskie RR 100.00
Test wysiłkowy 150.00
Badnie EKG z opisem 20.00
Wizyta z kwalifikacją do leczenia operacyjnego (w tym

ewentualne badanie echokardiograficzne serca)

350.00

KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o.

Informujemy, iż w budynku Szpitala, w jednostce zlokalizowanej przy ul. Wincentego Lipa 2 (Godula) działa firma KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie badań słuchu oraz doboru aparatów słuchowych.
Zakres usług:
audiometria tonalna progowa
– audiometria tonalna nadprogowa (SISI, próba Fowlera)
– audiometria słowna
– audiometria impedancyjna (tympanometria, odruch strzemiączkowy)
– charakterystyka szumu usznego
– UCL
– MML 
– otoemisja akustyczna
– dobór i serwis aparatów słuchowych
– terapia szumów usznych
– baterie i akcesoria
Czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00 – 16:00
ul. Wincentego Lipa 2
41-703  Ruda Śląska
przy poradniach specjalistycznych, pawilon E, I piętro
tel. 517 – 513 – 069
więcej informacji na www.kind.pl

Szkoła Rodzenia powstała po to, by dać naszym pacjentkom oraz ich partnerom możliwość pełniejszego przygotowania się do porodu i rodzicielstwa. Proponowany przez nas kurs to aktywna i bardzo ciekawa forma spotkań. Wszystkie wykłady uzupełnione są materiałami multimedialnymi a warsztaty praktyczne – pokazami, tak, by ich forma była dla uczestników interesująca, a treść zrozumiała. Zapisy do naszej Szkoły już ruszyły, liczba grup uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od zainteresowania.

Program Szkoły Rodzenia działającej w rudzkim Szpitalu to wynik doświadczeń zawodowych naszych położnych, ich entuzjazmu i pasji. To element dopełniający opiekę okołoporodową, którą chcemy świadczyć w tutejszym Szpitalu na jak najwyższym poziomie.  Jest to również niepowtarzalna możliwość poznania położnych pracujących w tym Szpitalu, zapoznania się z Zespołem Porodowym, Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym i Oddziałem Neonatologicznym.

Plan zajęć:

Kurs trwa 6 tygodni i obejmuje 6 spotkań, z których każde trwa 1 godz. 45 min. Zajęcia składają się z wykładu oraz warsztatów praktycznych zgodnych z tematem: ćwiczymy oddychanie, przybieramy pozycje do porodu, poznajemy i ćwiczymy techniki relaksacji, uczymy się akupresury i masażu, kąpiemy Malucha, przystawiamy do piersi i trenujemy odciągania pokarmu i radzenie sobie z problemami laktacji, masujemy noworodka, zaznajamiamy się z ćwiczeniami w połogu.

  1.  Poród część I:

Co ciekawego dzieje się pod koniec ciąży.

Przygotowania do porodu.

Zwiastuny zbliżającego się porodu, czyli kiedy jechać na porodówkę?

Wyprawka do szpitala, co pakujemy do torby i po co tak dużo?

Rola osoby towarzyszącej przy porodzie.

  1. Poród część II:

Omówienie przebiegu porodu: o lewatywie słów kilka, o kryzysie 7 cm, o motywacji.

Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego.

Alternatywne techniki przeciwbólowe.

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu.

Wzmocnienie przedporodowe: odnajdowanie wewnętrznej siły, budowanie wiary we własne możliwości.

  1. Poród cześć III:

Jak przygotować krocze do porodu – tajne techniki położnych

Poród w znieczuleniu zewnątrzoponowym.

Poród w wodzie?

Poród w pozycjach wertykalnych.

  1. Noworodek:

Instrukcja obsługi nowo narodzonego dziecka – co maluch widzi, co rozumie, co słyszy?

Pielęgnacja noworodka (ze szczególnym uwzględnieniem roli Taty) – zmiana pieluszek, kąpiel

w wanience, kąpiel w wiaderku, pielęgnacja pępka.

Masaż noworodka.

Szczepienia.

Jak nosić dziecko?

Właściwe ubieranie malucha.

  1. Karmienie naturalne:

Dlaczego warto karmić piersią?

Techniki i pozycje przystawiania.

Co jeść w trakcie laktacji.

Najczęstsze trudności i sposoby radzenia sobie z nimi.

  1. Połóg i cięcie cesarskie:

Co to jest połóg?

Kształtowanie się rodziny: wzajemne oczekiwania i zrozumienie nowych ról, jak nie stracić siebie

po porodzie.

Cięcie cesarskie: czym jest ta operacja, kiedy jest wykonywana, rekonwalescencja po zabiegu.

Obawy, wątpliwości i lęki – jak się nimi dzielić, a nie karmić?

Sprecyzowanie oczekiwań wobec siebie nawzajem w nowej sytuacji – dlaczego to takie ważne.

Duża zmiana – uroki rodzicielstwa, ale również idące za tym pułapki.

Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe i spokojne dziecko (zasady współoddziaływania).

Kilka słów na temat baby blues i depresji poporodowej.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny

pod numerem rudzkiej Szkoły Rodzenia:

502113894

Szczegóły pracy banku mleka:

http://bankmleka.szpitalruda.pl/